Các câu hỏi thường gặp

faq_cover
icon_question
Có tính phí đăng ký hội viên You×Study×Japan không?

icon_answer
Tất cả người dùng đều có thể tra cứu thông tin miễn phí.
icon_question
Không nhận được mail.

icon_answer
Vui lòng xác nhận xem mail có bị đưa vào thư mục rác không. Bên cạnh đó, vui lòng xác nhận lại một lần nữa xem mail đã đăng ký có bị sai không.
icon_question
Vui lòng cho tôi biết cách hủy đăng ký

icon_answer
Khi hủy đăng ký, ID và dữ liệu đã lưu sẽ bị xóa. Nếu muốn xóa và hủy ID đăng ký, vui lòng liên hệ với văn phòng.