Các bước cần thiết để du học sinh du học tiếng Nhật

Ghé vào trang You×Study×Japan

Tìm kiếm trên You×Study×Japan

Mục đích du học Nhật Bản Trường phù hợp với mục đích Chuẩn bị chi phí cần thiết (học phí + phí sinh hoạt) để du học

Trao đổi việc du học tại văn phòng sở tại

Trước 1 năm

Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật tại quốc gia quê hương
 • ・Học tiếng Nhật tại trường ở quốc gia quê hương để hiểu được tiếng Nhật ở cấp độ tối thiểu N5.
 • ・Chứng nhận học tiếng Nhật từ 180 giờ trở lên
 • ・Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật
 • ・Lấy được giấy chứng nhận tư cách tương đương cấp độ N5 của JLTP

Quyết định du học

・Phỏng vấn trực tiếp tại địa phương

Quyết định trường học

・nhận được thư chấp nhận

Trước 4 tháng

Thủ tục du học Lập và nộp giấy tờ nhập cảnh

Dưới đây là các loại giấy tờ cần thiết để du học Nhật Bản
 • 1. Hồ sơ chứng từ liên quan đến chi phí du học
  • (1) Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng (học phí + phí sinh hoạt)
  • (2) Giấy chứng nhận người bảo lãnh có việc làm
 • 2. Hồ sơ chứng từ về quá trình học tập tại quốc gia quê hương
  • (3) Học bạ trình độ học vấn cao nhất (từ cấp 3 trở lên), Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Giấy chứng nhận thành tích.
  • (4) Giấy chứng nhận thời gian học tiếng Nhật (180 giờ)
  • (5) Kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật Từ N5 trở lên
 • 3. Hồ sơ chứng từ liên quan đến gia đình
  • (6) Giấy chứng nhận nhân thân gia đình

* Hồ sơ chứng từ cần nộp sẽ khác nhau tùy theo quốc gia của du học sinh.

Du học Nhật Bản

Thời gian nhập học trường Nhật ngữ
Nhập học tháng 4/tháng 7 Nhập học tháng 10/tháng 1