Các loại trường học

001_img01

Mục đích du học mỗi người một khác. Nỗ lực tìm trường phù hợp với bản thân.

Mục đích du học của các bạn là gì? Tùy từng người mà mục đích cũng khác nhau như muốn lấy được học vị và nghiên cứu, muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật, muốn trang bị cho bản thân những kỹ thuật chuyên môn, muốn làm việc tại các công ty Nhật, v.v… Hãy suy nghĩ về con đường thăng tiến bản thân muốn phát triển trong tương lai, nghề nghiệp muốn làm, v.v… để tìm trường học thích hợp nhất.

001_img01

Đại học và Trường đào tạo sau đại học

Ở Nhật Bản có khoảng 780 trường đại học và trường đào tạo sau đại học. Đối với bậc đại học, có 2 thời điểm nhập học là nhập học mùa xuân vào tháng 4 và nhập học mùa thu vào tháng 9. Trường đại học và trường đào tạo sau đại học của Nhật Bản có 3 loại, gồm đại học quốc lập và đại học công lập do Nhà nước hoặc tỉnh quản lý, và đại học tư thục do tư nhân quản lý*.
Về cơ bản, thời gian đào tạo của một khoa trong trường đại học là 4 năm, nhưng riêng Y khoa thời gian kéo dài thêm 2 năm nên tổng cộng sẽ là 6 năm.

Thời gian đào tạo của trường đào tạo sau đại học là 1 ~ 5 năm. Tuy nhiên, thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo tiến sỹ Y khoa được ấn định là 4 năm. Bên cạnh đó, bạn còn có thể lấy được văn bằng tiếng Anh ở một số trường đại học và trường đào tạo sau đại học.
Ở bậc đại học, ngoài chế độ du học với mục đích lấy được học vị hoặc đào tạo dài hạn, còn có chế độ du học ngắn hạn không vì mục đích lấy học vị. Ở bậc đào tạo sau đại học, các bạn có thể tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực đã học tại quê nhà, hoặc có thể lựa chọn một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp.

Kỳ thi nhập học
Đại học : Dự thi kỳ thi của Trung tâm tuyển sinh Đại học hoặc kỳ thi nhập học của mỗi trường đại học.
     Có một số trường tổ chức kỳ thi nhập học riêng dành cho du học sinh người nước ngoài.
Trường đào tạo sau đại học: Sau khi nộp bản kế hoạch nghiên cứu, các bạn sẽ dự thi kỳ thi nhập học theo từng khoa nghiên cứu.
     Có một số trường tổ chức kỳ thi nhập học riêng dành cho du học sinh người nước ngoài.

* Trình độ năng lực tiếng Nhật tại quốc gia quê hương: Từ N2 trở lên (Tùy trường, có trường bắt buộc phải có N1)

001_img01

Trường trung cấp chuyên nghiệp

Ở Nhật Bản có khoảng 2.800 trường trung cấp chuyên nghiệp. Đây là cơ quan giáo dục giúp sinh viên hoàn thành mục tiêu học tập những kiến thức và kỹ năng cần thiết (liên quan trực tiếp) cho nghề nghiệp.
Thời gian đào tạo của trường trung cấp chuyên nghiệp thông thường là 2 năm, và rất đa dạng về các khóa học tương ứng với kỹ năng và trình độ mục tiêu. Các lĩnh vực chuyên môn sẽ được học tại trường dạy nghề trải dài trên nhiều lĩnh vực từ IT, Kiến trúc, Bảo trì ô tô, Y tế, Kinh doanh, Giáo dục, Phúc lợi, Nông nghiệp cho đến Nấu ăn, Sản xuất bánh kẹo, Âm nhạc, Thời trang, Game, Anime, v.v… Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể vận dụng những kỹ năng đã học để làm việc.

* Kỳ thi nhập học: Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Dự thi các kỳ thi như thi viết, thi thực hành, v.v…
* Trình độ năng lực tiếng Nhật tại quốc gia quê hương: Từ N2 trở lên (Tùy trường, có trường bắt buộc phải có N1)

001_img01

Trường Nhật ngữ

Trên toàn Nhật Bản có khoảng 450 trường Nhật ngữ giảng dạy chuyên môn về học tiếng Nhật.
Thời gian học tiếng Nhật là từ 1 đến 2 năm, thời gian nhập học là tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1.

Để nhập học trường Nhật ngữ, các thủ tục như xét hồ sơ, phỏng vấn và dự thi kỳ thi viết là cần thiết.
Để vào học trường Nhật ngữ, trình độ năng lực tiếng Nhật JLPT tại quốc gia quê hương phải từ N5 trở lên. Sau khi nhập học trường Nhật ngữ, các bạn sẽ được học tiếng Nhật cho đến khi đủ trình độ để hiểu bài giảng ở trường học tại Nhật.
Sau khi tốt nghiệp trường Nhật ngữ, các bạn có thể dự thi vào các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc đại học. Những bạn đã có bằng tốt nghiệp đại học tại quốc gia quê hương cũng có thể làm việc tại các công ty Nhật Bản.

Ngoài 3 cơ quan giáo dục chính của Nhật Bản mà du học sinh có thể nhập học là Đại học và Trường đào tạo sau đại học/ Trường trung cấp chuyên nghiệp/ Trường Nhật ngữ, ở Nhật Bản còn có Đại học hệ ngắn hạn, Trường cao đẳng trung cấp nghề (hay còn gọi là KOSEN).
Vì các ngành học sẽ khác nhau tùy mỗi trường, do đó các bạn hãy tìm hiểu kỹ và cân nhắc cẩn thận.

Link thông tin liên quan