Mẫu đơn liên hệ

1.(Giới hạn chỉ dành cho thành viên) Có thể trao đổi những thắc mắc về du học Nhật Bản
http://youstudyjapan.com/vi/signup/

2.Mong các bạn thông cảm nếu chưa nhận được câu trả lời, phản hồi sớm.

3.Những câu hỏi thường gặp
Mời các bạn tham khảo ở những đường link dưới đây.  Sau khi tham khảo các thông tin đăng tải trên website nếu các bạn vẫn còn thắc mắc thì chúng tôi sẽ trợ giúp .


Khi cần liên hệ hoặc trao đổi, vui lòng điền các mục cần thiết theo mẫu đơn bên dưới trước khi gửi đi.

Những thông tin cá nhân mà bạn đã điền vào mẫu đơn này sẽ không được sử dụng ngoài mục đích phản hồi liên quan đến vấn đề liên hệ.

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân đã đăng ký cho bên thứ ba.
Sau khi đồng ý với chính sách bảo mật, vui lòng gửi câu hỏi.
1.(Giới hạn chỉ dành cho thành viên) Có thể trao đổi những thắc mắc về du học Nhật Bản
http://youstudyjapan.com/vi/signup/

2.Mong các bạn thông cảm nếu chưa nhận được câu trả lời, phản hồi sớm.

3.Những câu hỏi thường gặp
Mời các bạn tham khảo ở những đường link dưới đây.  Sau khi tham khảo các thông tin đăng tải trên website nếu các bạn vẫn còn thắc mắc thì chúng tôi sẽ trợ giúp .


Khi cần liên hệ hoặc trao đổi, vui lòng điền các mục cần thiết theo mẫu đơn bên dưới trước khi gửi đi.

Những thông tin cá nhân mà bạn đã điền vào mẫu đơn này sẽ không được sử dụng ngoài mục đích phản hồi liên quan đến vấn đề liên hệ.

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân đã đăng ký cho bên thứ ba.
Sau khi đồng ý với chính sách bảo mật, vui lòng gửi câu hỏi.
tên gọi
Địa chỉ Email
Số Điện Thoại
Địa Chỉ
Nội dung câu hỏi

Chính sách riêng tư và những điều khoản sử dụng

Chính sách riêng tư

Điều khoản và Điều kiện

You x Study x Japan Điều khoản và Điều kiện Điều 1 (Các thành viên) 1. Thuật ngữ "Thành viên" chỉ những cá nhân mà đã đồng ý với Bản Thỏa Thuận này theo như các thủ tục được mô tả bởi Công ty, và đã qua các thủ tục đăng ký thành viên. 2. Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" chỉ các thông tin được đăng ký bởi các Thành viên với Công ty liên quan đến các thuộc tính của Thành viên, hoặc thông tin về quá trình giao dịch của Thành viên. 3. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả các Thành viên, và phải được tuân theo trong lúc và sau khi đăng ký. Điều 2 (Đăng ký) 1. Những yêu cầu cho hội viên Những khách hàng hoàn tất các quá trình đăng ký sau khi đồng ý với Thỏa thuận này sẽ đủ điều kiện là Thành viên sau khi hoàn thành cả quá trình đăng ký. Quá trình đăng ký Thành viên phải được thực hiện bởi các cá nhân có ý định trở thành một Thành viên. Đăng ký qua người đại diện là trái phép. Thêm vào đó, những cá nhân với tư cách là Thành viên đã bị thu hồi, hoặc những cá nhân đã bị Công ty xem là thực hiện bất kỳ hành động không thích hợp nào khác, có thể bị từ chối đăng ký. 2. Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân Tại thời điểm đăng ký thành viên, xin vui lòng chú ý tới các thông báo trong quá trình cung cấp thông tin, và nhập các thông tin yêu cầu vào mẫu qui định trước một cách chính xác như đề nghị. Trong quá trình đăng ký thông tin thành viên, xin vui lòng không sử dụng các ký tự đặc biệt, chữ Hán đã lỗi thời, hoặc chữ số La Mã. Nếu các ký tự này được sử dụng, Công ty có quyền thay đổi chúng. 3. Quản Lý Mật Khẩu (1) Mật khẩu của Thành viên chỉ được sử dụng duy nhất bởi Thành viên, và không được chuyển giao hoặc cho mượn cho bên thứ ba. (2) Mật khẩu nên được thay đổi một cách thường xuyên để đảm bảo công hiệu của chúng. Quản lý mật khẩu hoàn toàn sẽ là trách nhiệm của các thành viên. (3) Việc sử dụng các Mật khẩu được Công ty coi là có khẳng định chủ tâm, và cho dù mật khẩu có được sử dụng bởi chính thành viên hay không, tất cả các trách nhiệm tài chính từ các khoản thanh toán phát sinh từ việc sử dụng Mật khẩu sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của Thành viên. Điều 3 (Thay đổi) 1. Nếu có bất kỳ thay đổi về chi tiết nào mà Thành viên đã cung cấp cho Công ty, chẳng hạn như tên, địa chỉ, v.v., Thành viên có trách nhiệm liên hệ với Công ty ngay lập tức. 2. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc không cập nhật thông tin. Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng ngay cả khi các chi tiết Thành viên được cập nhật, các giao dịch được thực hiện trước khi các chi tiết được cập nhật sẽ được dựa trên các chi tiết trước khi cập nhật. Điều 4 (Thu Hồi) Nếu một Thành viên muốn chấm dứt việc tham gia của mình, Thành viên đó phải tự tiến hành các thủ tục để chấm dứt việc tham gia của mình. Khi quá trình chấm dứt việc tham gia được hoàn thành, Thành viên sẽ chính thức kết thúc việc tham gia của họ. Điều 5 (Việc Mất Lợi Ích Thành Viên và Yêu Cầu Bồi Thường) 1. Khi Thành viên được phát hiện đã khai báo sai sự thật, hoặc đã thực hiện bất kỳ hành động nào được Công ty coi là không phù hợp, Tư cách thành viên của họ có thể bị thu hồi. 2. Nếu một Thành viên đã phạm phải một trong các hành vi sau đây, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài chính đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Công ty. (1) Sử dụng không đúng về số hội viên của Thành viên và Mật khẩu. (2) Truy cập vào trang web công ty để thay đổi thông tin, hoặc reo rắc các chương trình máy tính độc hại gây ra tổn hại lợi ích kinh doanh của Công ty. (3) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cửa Công ty và các sản phẩm liên quan. (4) Các hoạt động khác trái với Thỏa thuận này. Điều 6 (Xử Lý Thông Tin Thành Viên) 1. Về nguyên tắc, Công ty sẽ không tiết lộ bất cứ Thông tin Thành viên cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, Công ty có thể tiết lộ Thông tin thành viên và thông tin khách hàng khác mà không có sự đồng ý trước. (1) Khi có một yêu cầu pháp lý cho việc công bố thông tin. (2) Khi Công ty cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền, lợi nhuận, hoặc uy tín, v.v. của Công Ty. 2. Công ty sẽ quản lý Thông tin thành viên theo "Cam Kết Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân" của Công ty. Công ty sẽ tự sử dụng các Thông tin thành viên, để cung cấp các Dịch vụ cho thành viên, để cải thiện các nội dung được cung cấp, để quảng bá Dịch vụ, và để đảm bảo việc cung cấp một cách trôi chảy Dịch vụ và an ninh của các hoạt động trong Công ty. 3. Công Ty sẽ nỗ lực cung cấp thông tin cho các Thành viên thông qua các Tạp chí thư và các phương thức khác (bao gồm cả quảng cáo). Nếu Thành viên không muốn nhận thông tin, họ cần thông báo cho Công ty theo cách thức quy định, và việc truyền tải thông tin sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, các Thành viên sẽ không có khả năng ngừng việc cung cấp các thông tin cần thiết cho hoạt động của Dịch vụ. Điều 7 (Các Hoạt Động Bị Cấm) Trong khi sử dụng Dịch vụ, việc Thành viên thực hiện bất kỳ hành động sau đây là điều cấm. 1. Bất kỳ hành động nào dẫn đến sự vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản sử dụng của Công ty, hoặc bất kỳ hành động nào vi phạm Thỏa thuận này. 2. Bất cứ điều gì nhằm phá hoại các quyền, lợi nhuận, uy tín, v.v. của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. 3. Bất kỳ hành vi nào có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và phúc lợi của trẻ em, hoặc bất kỳ hành động nào vi phạm trật tự công cộng và đạo đức. 4. Bất kỳ hành động nào khác có thể gây ra rắc rối hoặc bất tiện cho một người dùng khác, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. 5. Nhập thông tin sai lệch. 6. Truyền dẫn, đăng tải, hoặc gửi email chứa bất kỳ chương trình máy tính có hại nào. 7. Truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ Công Ty hoặc bất kỳ máy tính nào khác. 8. Chia sẻ, bán, hoặc chuyển nhượng Mật Khẩu của bạn với một bên thứ ba. 9. Các hành động khác mà công ty cho là không phù hợp. Điều 8 (Việc Đình Chỉ hoặc Ngừng Dịch Vụ) 1. Để duy trì hoạt động hiệu quả của Dịch vụ, Công ty có thể tạm dừng tất cả hoặc một phần của Dịch vụ mà không thông báo trong các trường hợp sau đây. (1) Khi cần thiết phải bảo trì hệ thống định kỳ hoặc khẩn cấp. (2) Khi việc tải máy chủ đang tập trung vào hệ thống (3) Khi hệ thống hoạt động trở nên khó khăn do hỏa hoạn, mất điện, thiệt hại bởi một bên thứ ba, v.v. (4) Các trường hợp khác mà Công ty xét thấy không thể tránh khỏi việc ngừng dịch vụ. Điều 9 (Thay Đổi hoặc Chấm Dứt Dịch Vụ) Công Ty có quyền, tự theo quyết định của mình, thay đổi hoặc chấm dứt, một cách thích hợp, tất cả hoặc một phần Dịch Vụ mà không cần thông báo trước. Điều 10 (Việc Từ Chối Trách Nhiệm) 1. Công ty không chịu trách nhiệm về thiệt hại do gián đoạn hệ thống gây ra từ việc hỏng hóc máy tính hay đường truyền, hoặc thiệt hại phát sinh từ những sự chậm trễ, đình chỉ, mất dữ liệu, truy cập trái phép vào dữ liệu, v.v hoặc bất kỳ thiệt hại nào đối với Dịch vụ gây ra bởi các hành động của thành viên. 2. Công Ty không đảm bảo rằng email được gửi từ trang web, máy chủ, hoặc tên miền của Công ty không chứa các loại virus máy tính, v.v. 3. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại do vi phạm của Thỏa thuận này. Điều 11 (Việc Chỉnh Sửa Thỏa Thuận này) Công ty có quyền cập nhật Thỏa thuận này theo quyết định của mình, hoặc thiết lập các Thỏa thuận khác thêm vào Thỏa thuận này (sau đây gọi là "Các thỏa thuận bổ sung"). Các điều bổ sung hoặc thêm vào Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ thời điểm Thỏa thuận đã được cập nhập hoặc Thỏa thuận bổ sung được đăng trên trang web của Công ty. Trong trường hợp này, các Thành viên phải tuân theo Thỏa thuận đã được cập nhật này hoặc Thỏa thuận bổ sung. Điều 12 (Luật Quản Lý và Thẩm Quyền Pháp Lý) Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa Thuận này, tòa án có thẩm quyền đầu tiên sẽ là tòa án của quận huyện có thẩm quyền nơi Công ty đặt trụ sở chính.