Tình hình về học bổng

 Ở Nhật Bản có 3 loại hỗ trợ kinh tế dành cho du học sinh là học bổng, chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ vật chất (như vé xe buýt định kỳ, v.v…).
Dưới đây là 3 loại học bổng khác nhau được tài trợ bởi các tổ chức hỗ trợ khác nhau. Mỗi học bổng đều có "loại trao tặng" không cần thực hiện nghĩa vụ hoàn trả và "loại cho vay" phải hoàn trả sau khi tốt nghiệp.
1) Học bổng của trường đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường Nhật ngữ, v.v… đã nhập học
2) Học bổng của doanh nghiệp hoặc các đoàn thể
3) Học bổng của Chính phủ Nhật Bản

*Danh sách học bổng ở đây

 Ngoài ra còn có nhiều loại học bổng đa dạng về điều kiện và số tiền, nhưng chung quy sẽ dao động từ khoảng 100.000 yên/1 năm đến số tiền tương đương với học phí trong 1 năm. Về cơ bản thì học bổng đa phần phải do người yêu cầu đăng ký, và chủ yếu chỉ đăng ký sau khi đã đến Nhật Bản và nhập học. Rất ít trường hợp có thể đăng ký từ nước ngoài trước khi đến Nhật. Về số lượng đoàn thể tiến hành hỗ trợ và mức hỗ trợ đối tượng, vui lòng tham khảo link Thông tin liên quan *1.
 "Chế độ học bổng ngành báo chí" do một tờ báo tài trợ là một loại học bổng có thể giúp trang trải toàn bộ chi phí du học. Đây là chế độ vừa học vừa làm các công việc như giao báo buổi sáng và tối, v.v… Có thể nói chế độ này rất hữu ích cho hoạt động tìm việc. Không chỉ được tạm ứng toàn bộ tiền học từ khi nhập học cho đến khi tốt nghiệp, mà còn được trả lương và miễn phí tiền ở trọ, nên người được hưởng chế độ học bổng này sẽ giảm bớt phần nào những lo toan của cuộc sống. Nếu tiếp tục làm việc cho đến khi tốt nghiệp, thì học bổng này không cần hoàn trả, hoặc chỉ phải hoàn trả một phần nhỏ. Nếu bỏ dở giữa chừng, thì người đó phải hoàn trả học bổng đã chi trả trước đây. Về chi tiết, vui lòng xác nhận tại "Thông tin dành cho người nhận học bổng ngành báo chí".
 Phần lớn học bổng là để hỗ trợ một phần sinh hoạt phí và tiền học. Do đó, đừng lệ thuộc vào học bổng mà các bạn hãy tính toán chi tiết tổng chi phí sinh hoạt và học phí cần thiết cho việc du học để lập kế hoạch tài chính hợp lý, bao gồm cả khoản tài chính cá nhân và thu nhập từ việc làm thêm.

Link thông tin liên quan