Thông tin bổ ích
Tình hình làm thêm

Thời gian làm thêm tối đa là 28 giờ/ tuần, thu nhập cao nhất khoảng 33.600 yên.

Để trang trải học phí và sinh hoạt phí, khoảng 76% du học sinh đi làm thêm. (Theo khảo sát của JASSO năm 2009) Trong đó, đa số công việc làm thêm tập trung trong ngành dịch vụ ăn uống. Do sự chênh lệnh giữa các địa phương nên lương theo giờ trong ngành dịch vụ ăn uống dao động từ 800 ~ 1.200 yên, và nếu làm việc tối đa 28 tiếng, thì thu nhập một tuần có thể từ 22.400 ~ 33.600 yên.
Để được đi làm thêm, bạn cần phải có sự cho phép của nhà trường và giấy phép “hoạt động ngoài tư cách lưu trú” của Cục quản lý nhập cảnh. Lưu ý rằng bạn sẽ bị xử phạt và trục xuất trong trường hợp làm thêm không được cấp phép hoặc vi phạm các điều kiện sau đây:

1) Không làm ảnh hưởng việc học tập
2) Mục đích làm thêm để trang trải chi phí cần thiết trong quá trình du học, không phải vì mục đích để tiết kiệm hay gửi tiền cho gia đình
3) Không làm việc trong ngành kinh doanh giải trí dành cho người lớn
4) Thời gian làm việc trong phạm vi cho phép

Khi tìm việc làm thêm, có thể nhờ tư vấn tại Phòng hỗ trợ sinh viên tại trường đang theo học hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm “Hellowork” trên toàn quốc. Các bạn hãy lưu ý lựa chọn công việc phù hợp để không làm xao nhãng mục đích du học, hay làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tìm công việc bán thời gian

Xin chào những người nước ngoài  

 Thông tin được cung cấp: Công ty DIP

Thông tin liên quan

Quy định thời gian lao động cho công việc bán thời gian của sinh viên(Gateway to Study in Japan)

Đăng ký cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú(Nguồn: Đăng ký cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú – Bộ tư pháp)

Hellowork có dịch vụ tư vấn bằng tiếng nước ngoài (PDF)