• TOP
  • nihongo-test

Về kì thi năng lực Nhật Ngữ

nihongo-test_cover

Kiểm tra năng lực tiếng Nhật là gì

  1. 1. Kiểm tra năng lực tiếng Nhật là kỳ thi kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ dành cho các đối tượng là người không sử dụng tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ, tập trung vào bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để chứng nhận cấp độ tiếp thu tiếng Nhật.
  2. 2. Bạn cần đạt cấp độ N5 hoặc N4 trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật nếu là du học ngôn ngữ tại Nhật, hoặc là cấp độ N2 nếu muốn vào học tại các tổ chức giáo dục bậc cao như đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, v.v...
  3. 3. Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật là do Quỹ giao lưu quốc tế tổ chức ngoài kỳ thi kiểm tra năng lực Nhật ngữ (JLPT) có quy mô lớn nhất (số người tham gia hàng năm 600.000 người), được nhiều đoàn thể thực hiện và mỗi kỳ thi có một nét đặc trưng riêng.

Các loại kỳ thi kiểm tra tiếng Nhật

Khi thẩm tra nhập cảnh vào Nhật Bản, các kỳ thi kiểm tra tiếng Nhật được dùng làm tài liệu chứng nhận năng lực tiếng Nhật bao gồm 7 loại dưới đây.
Sau đây sẽ tiến hành so sánh đặc trưng của mỗi kỳ thi.

JLPT - Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Website: www.jlpt.jp/
Tổ chức
Quỹ giao lưu quốc tế / Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản
Thực hiện
Quỹ giao lưu quốc tế (nước ngoài) / Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản (trong nước)
Người tham gia (hàng năm)
600.000 người
Quốc gia thực hiện
4 tỉnh thành Nhật Bản / 206 thành phố tại 64 quốc gia nước ngoài
Số lần tổ chức
2 lần 1 năm (tháng 7, 12)
Phí dự thi
5.500 Yên

GNK - Kiểm tra tiếng Nhật trong đời sống và nghề nghiệp

Website: nihon-ken.com
Tổ chức
Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế
Thực hiện
Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế / Ủy ban kiểm tra tiếng Nhật
Người tham gia (hàng năm)
10.000 người
Quốc gia thực hiện
Trong nước Nhật (chỉ Tokyo) / 4 quốc gia nước ngoài
Số lần tổ chức
4 lần 1 năm (tháng 3, 5, 9, 11)
Phí dự thi
Cấp độ B 4.000 Yên / Cấp độ A 5.000 Yên

J-TEST - Kiểm tra tiếng Nhật

Website: j-test.jp/
Tổ chức
Hiệp hội kiểm tra năng lực tiếng Nhật / Văn phòng J-TEST
Thực hiện
Hội nghiên cứu ngôn ngữ
Người tham gia (hàng năm)
70.000 người
Quốc gia thực hiện
14 tỉnh thành Nhật Bản / 5 quốc gia nước ngoài
Số lần tổ chức
6 lần 1 năm (tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11)
Phí dự thi
3.600 Yên

BJT - Kiểm tra năng lực tiếng Nhật thương mại

Website: www.kanken.or.jp/bjt/
Tổ chức
Hiệp hội kiểm tra năng lực Hán tự tiếng Nhật
Thực hiện
Hiệp hội kiểm tra năng lực Hán tự tiếng Nhật
Người tham gia (hàng năm)
4.107 người
Quốc gia thực hiện
7 tỉnh thành phố Nhật Bản / 22 thành phố tại 6 quốc gia nước ngoài
Số lần tổ chức
2 lần 1 năm (tháng 6, 11)
Phí dự thi
7.000 Yên

NAT-TEST

Website: www.nat-test.com/
Tổ chức
Ủy ban điều hành NAT-TEST tiếng Nhật
Thực hiện
-
Người tham gia (hàng năm)
4.103 người có trình độ
Quốc gia thực hiện
Trong nước Nhật / 6 quốc gia nước ngoài
Số lần tổ chức
6 lần 1 năm (tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12)
Phí dự thi
4.500 Yên

TTOP-J - Kỳ thi năng lực vận dụng tiếng Nhật thực dụng

Website: www.topj-test.org/
Tổ chức
Ủy ban tổ chức kỳ thi năng lực vận dụng tiếng Nhật thực dụng TOPJ
Thực hiện
-
Người tham gia (hàng năm)
2.000 người
Quốc gia thực hiện
8 thành phố tại 4 quốc gia nước ngoài
Số lần tổ chức
6 lần 1 năm (tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11)
Phí dự thi
-

STBJ - Kỳ thi kiểm tra tiếng Nhật thương mại tiêu chuẩn

Website: www.ajlea.net/about_stbj/
Tổ chức
Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật ứng dụng
Thực hiện
Ủy ban đề thi kỳ thi kiểm tra STBJ
Người tham gia (hàng năm)
Không công bố
Quốc gia thực hiện
Chỉ Trung Quốc
Số lần tổ chức
4 lần 1 năm
Phí dự thi
-

pick up !GNK - Kiểm tra tiếng Nhật trong đời sống và nghề nghiệp

Đặc trưng của “Kỳ thi kiểm tra tiếng Nhật trong đời sống và nghề nghiệp GNK” là có các hạng mục kiểm tra liên quan đến việc phát triển hình ảnh công ty cần thiết, là kỳ thi khuyến khích tham gia đối với những người muốn nắm vững năng lực giao tiếp rộng rãi bằng tiếng Nhật để sinh sống và làm việc tại Nhật.

<Đặc điểm kiểm tra của tiếng Nhật đàm thoại - chuyên môn GNK>

  • 1. Đặc điểm là ngoài năng lực tiếng Nhật, còn có các hạng mục kiểm tra liên quan đến văn hóa xã hội cần thiết để làm việc, sinh hoạt tại Nhật, bao gồm cả tập quán và văn hóa Nhật Bản. GNK là kỳ thi kiểm tra đánh giá, nhận xét năng lực giao tiếp rộng rãi cần thiết.
  • 2. Bao gồm các cấp từ sơ cấp đến cao cấp, tương ứng với cấp độ từ N5 đến N1 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), từ học sinh phổ thông, sinh viên đại học, đến người đã đi làm đều có thể dự thi.
  • 3. Đây là chứng chỉ cỏ thể chứng minh tư cách năng lực nghề nghiệp tại Nhật (thẻ làm việc).
     Khi kiểm tra nhập cảnh vào Nhật Bản, đây cũng là tài liệu chứng nhận năng lực tiếng Nhật.
  • 4. Có cơ hội dự thi 4 lần 1 năm.