Tạp chí

Từ khóa

Thông tin bổ ích
Liên quan đến việc làm tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản đang gia tăng xu thế tuyển dụng du học sinh! Tích cực thu thập thông tin và đón đầu cơ hội nào.

Thông tin bổ ích
Thông tin về thực phẩm đạo Hồi và đền thờ Hồi giáo.

“Thực phẩm đạo Hồi” ngày càng tăng. Khoảng 80 đền thờ Hồi giáo và sảnh cầu nguyện Musalla phân bổ khắp Nhật Bản!

Thông tin bổ ích
Tình hình làm thêm

Thời gian làm thêm tối đa là 28 giờ/ tuần, thu nhập cao nhất khoảng 33.600 yên.

Thông tin bổ ích
Sinh hoạt phí trong 1 tháng của du học sinh nước ngoài

Chi tiết các khoản chi trong 1 tháng

Thông tin bổ ích
Quá trình du học tại Nhật Bản

Kế hoạch du học là sắp xếp kế hoạch cho cả đời người. Lịch trình khác nhau tùy theo mục đích người học!?

Thông tin bổ ích
Tình hình nơi cư trú cho du học sinh

Rào cản đầu tiên trong việc tìm kiếm nhà ở là gì!? Khoảng 77% du học sinh đang cư trú trong các nhà ở tư nhân.

Thông tin bổ ích
Chi tiết về Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn

Tham gia Bảo hiểm sức khỏe quốc dân là nghĩa vụ bắt buộc. Bảo hiểm tai nạn bù đắp cho trường hợp bất trắc.

Thông tin bổ ích
Nơi liên hệ khi gặp khó khăn

Khi gặp khó khăn, bạn sẽ nhờ đến ai? Nếu có người bảo lãnh nhân thân, bạn hãy hoàn toàn yên tâm.