Danh sách học bổng

Thông tin học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài có thể sử dụng khi du học tại Nhật Bản.
Danh sách dưới đây là 1 phần học bổng dưới hình thức trợ cấp. Trường hợp muốn biết thêm thông tin chi tiết và thắc mắc về học bổng, hãy xem trang web của các cơ quan, tổ chức trao học bổng.
Danh sách học bổng trong nước (Theo JASSO) URL
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

Học bổng từ chính phủ Nhật Bản

  •  
  • Chính phủ Nhật Bản

   Học bổng của Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản dành cho nghiên cứu sinh

  •  
  Mức học bổng
  Hàng tháng 143.000 yên (nghiên cứu sinh (không phải là sinh viên chính thức)), 144.000 yên (chương trình thạc sĩ và chương trình kỹ thuật dạy nghề), 145.000 yên (chương trình tiến sĩ)(Có cộng thêm tùy theo khu vực)
  Thời hạn
  Sinh viên chính thức: Trong thời hạn khóa học theo tiêu chuẩn (Cộng thêm 6 tháng đối với sinh viên cần học thêm tiếng Nhật)
  Sinh viên không chính thức (trong vòng 2 năm)
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1)(2) Không quá 35 tuổi
  (2) Người đã tốt nghiệp đại học, sắp tốt nghiệp đại học hoặc người đã được công nhận là có đủ trình độ tương đương với đại học
  Loại trường
  Nghiên cứu sinh
  Sinh viên sau đại học
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  1910
  Cách ứng tuyển
  (1) Thông qua các đại sứ quán tại Nhật trước khi sang Nhật (Đại sứ quán tiến cử)
  (2) Thông qua các trường đại học của Nhật trước khi sang Nhật (Trường đại học tiến cử)
  (3) Ứng tuyển tại Nhật (Tuyển chọn trong nước Nhật)
  Thời hạn ứng tuyển
  Tùy từng trường hợp
  Thời hạn ứng tuyển
  Tùy từng trường hợp
  website
  http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
  •  
  • Chính phủ Nhật Bản

   (1) Du học sinh học đại học (2) Các trường trung học chuyên nghiệp
   (3) Du học sinh tại các trường kỹ thuật dạy nghề (4) Du học sinh học tiếng Nhật & văn hóa Nhật Bản

  •  
  Mức học bổng
  117.000 yên/tháng (có cộng thêm tùy theo khu vực)
  Thời hạn
  (1) 5 năm
  (2) 4 năm
  (3) 3 năm
  (4) Trong vòng 1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1)(2)(3) Từ 17 tuổi đến dưới 22 tuổi
  (4) Từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi

  (1)(3) Người đã hoàn thành 12 năm học phổ thông hoặc người đã hoặc sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông

  (2) Người đã hoặc sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông

  (4) Người đang học đại học & chuyên về các lĩnh vực có liên quan đến tiếng Nhật & văn hóa Nhật
  Loại trường
  Trung học chuyên nghiệp
  Khoa tiếng
  Trường kỹ thuật dạy nghề
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  (1)161 (2)52 (3)58 (4)468
  Cách ứng tuyển
  (1) Thông qua các đại sứ quán tại Nhật trước khi sang Nhật (Đại sứ quán tiến cử)
  (2) Thông qua các trường đại học của Nhật trước khi sang Nhật (Trường đại học tiến cử)
  (3) Ứng tuyển tại Nhật (Tuyển chọn trong nước Nhật)
  Thời hạn ứng tuyển
  Tùy từng trường hợp
  Thời hạn ứng tuyển
  Tùy từng trường hợp
  website
  http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
  •  
  • Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản

   Quỹ khuyến học dành cho du học sinh người nước ngoài của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản

  •  
  Mức học bổng
  Sau đại học: 65.000 yên/tháng
  Đại học: 48.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  Các trường hợp đang nhận học bổng của chính phủ Nhật và chính phủ nước ngoài: NG
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Phải được trường đại học đang theo học tiến cử.
  (2) Tiền chu cấp trung bình hàng tháng từ 90.000 yên trở xuống.
  (3) Phải thỏa mãn tiêu chuẩn về kết quả học tập theo yêu cầu trong các năm học v.v...
  Loại trường
  Tất cả các trường
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  Khoảng 10.000 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ cuối tháng 3 đến tháng 5
  Thời hạn ứng tuyển
  Phải được trường đang theo học xác nhận
  website
  http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html

Học bổng từ các cơ quan, đoàn thể

  •  
  • Quỹ học bổng quốc tế Nitori

   Học bổng của quỹ học bổng quốc tế Nitori

  •  
  Mức học bổng
  Từ 110.000 yên/tháng đến 150.000 yên/tháng
  Thời hạn
  Cho đến hết niên học
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Sinh viên chính thức năm thứ 3, thứ 4 & sinh viên cao học năm thứ 1, năm thứ 2
  (2) Sinh viên đại học từ 26 tuổi trở xuống & sinh viên cao học từ 28 tuổi trở xuống
  (3) Không được nhận học bổng khác"
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  80 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 10 đến cuối tháng 12
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ, làm bài thi trên mạng & phỏng vấn
  website
  http://www.nitori-shougakuzaidan.com/en/
  •  
  • Quỹ học bổng Otsuka Toshimi

   Một năm 2 triệu yên, 1,5 triệu yên hoặc 1 triệu yên

  •  
  Mức học bổng
  1 năm (tối đa là 3 năm)
  Thời hạn
  1年間(最長3年まで)
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Người có quốc tịch Châu Á, Ả Rập, Châu Phi, Brazil, Nga, Cộng hòa Séc
  (2) Người đang học chính thức tại các trường đại học hoặc cao học trong nước Nhật thuộc các ngành kinh tế, thể dục, dinh dưỡng, dược, y tế
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Khoa kinh tế, thể dục, dinh dưỡng, dược, y tế
  Số người
  80 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 4 đến tháng 5
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://www.otsukafoundation.org/english/
  •  
  • Hội quỹ học bổng LSH Asia

   Hội quỹ học bổng LSH Asia

  •  
  Mức học bổng
  20.000 yên/tháng
  Thời hạn
  5 tháng
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Người đang học tại các trường tiếng Nhật từ 3 tháng trở lên
  Loại trường
  Trường tiếng Nhật
  Trường được chỉ định
  Trường tiếng Nhật được Bộ trưởng bộ Tư pháp Nhật Bản công nhận (trừ các khoa tiếng Nhật trong các trường đại học & các trường chuyên môn)
  Số người
  50 (Năm ngoái)
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ, bài luận bằng tiếng Nhật
  website
  http://www.lsh-asia.org/
  •  
  • Quỹ giáo dục quốc tế Takayama

   Học bổng Takayama

  •  
  Mức học bổng
  Sinh viên trường tiếng Nhật: 60.000 yên/tháng
  Sinh viên đại học: 110.000 yên/tháng
  Sinh viên cao học: 130.000 yên/tháng
  Thời hạn
  Trường tiếng Nhật: 1 năm/Đại học: 2 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Theo nguyên tắc phải là người đang học chính thức tại các trường tiếng Nhật, các trường đại học, sau đại học được quỹ chỉ định
  Loại trường
  Trường tiếng Nhật
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trường được chỉ định
  Số người
  Khoảng 50 người
  Cách ứng tuyển
  Trường tiếng Nhật: Từ tháng 1 đến tháng 2/Trường đại học: Từ tháng 3
  Thời hạn ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
   
  website
  http://takayama-foundation.or.jp/
  •  
  • Quỹ tưởng niệm Kobayashi TakashiTaro của công ty Fuji Xerox

   Hỗ trợ nghiên cứu dành cho du học sinh người nước ngoài tại Nhật Bản

  •  
  Mức học bổng
  Sẽ quyết định sau khi xét tuyển hồ sơ nhưng không quá mức 1,2 triệu yên/năm
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Du học sinh đến Nhật Bản từ các nước Châu Á, Thái Bình Dương & đang học chương trình tiến sĩ tại các trường cao học
  Loại trường
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Ngành khoa học xã hội và nhân văn
  Số người
  Gửi hồ sơ sau khi ứng tuyển trên mạng
  Cách ứng tuyển
  30 - 40 người
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 1 đến tháng 2
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.fujixerox.co.jp/company/social/next/foundation/prog.html
  •  
  • Quỹ khuyến học giao lưu quốc tế Kyoritsu

   Học bổng của quỹ Kyoritsu Maintenance

  •  
  Mức học bổng
  60.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  Tối đa 50.000 yên/tháng
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Du học sinh theo diện tự túc có quốc tịch thuộc các nước Châu Á
  (2) Du học sinh đang học tại các trường thuộc đối tượng được nhận quỹ học bổng này
  Loại trường
  Trường tiếng Nhật
  Trường chuyên môn
  Cao đẳng
  Đại học
  Trường được chỉ định
  Trường được chỉ định
  Số người
  35 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 1
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.kif-org.com/scholarship/
  •  
  • Quỹ học bổng quốc tế Hasegawa

   Học bổng quốc tế Hasegawa cho du học sinh

  •  
  Mức học bổng
  80.000 yên/tháng
  Thời hạn
  2 năm (Sinh viên cao đẳng: 1 năm)
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Du học sinh từ các nước Châu Á ở trong thành phố & đang học tại các trường đại học trong thành phố (bao gồm cả cao học & cao đẳng). Người được hiệu trưởng hoặc trưởng khoa của trường đang theo học tiến cử.
  Loại trường
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  30 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Cuối tháng 11
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://www.hasegawa-zaidan.or.jp/eng.html
  •  
  • Quỹ học bổng quốc tế Honjo

   Học bổng cho du học sinh người nước ngoài (sinh viên cao học)

  •  
  Mức học bổng
  "(1) Hàng tháng 200.000 yên trong thời gian từ 1 năm đến 2 năm
  (2) Hàng tháng 180.000 yên trong thời gian 3 năm
  (3) Hàng tháng 150.000 yên trong thời gian từ 4 năm đến 5 năm"
  Thời hạn
  Từ 1 năm đến 5 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Du học sinh người nước ngoài đang học tại các trường cao học của Nhật Bản
  (2) Có thể cam kết sau khi học xong sẽ về nước làm việc
  (3) Am hiểm về giao lưu và thiện chí quốc tế, có thể hợp tác hoặc tham gia tích cực vào mạng lưới cựu sinh viên & các sự kiện của quỹ
  (4) Có thể giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Nhật
  Loại trường
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  Từ 15 đến 20 người
  Cách ứng tuyển
  Điền vào mẫu đơn ứng tuyển trên mạng & nhận số tiếp nhận rồi gửi hồ sơ đến quỹ
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 10 đến tháng 11
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://www.hisf.or.jp
  •  
  • Quỹ học bổng quốc tế Sato Yo

   Học bổng cho du học sinh Châu Á

  •  
  Mức học bổng
  Đại học 120.000 yên/tháng
  Cao học 180.000 yên/tháng
  Thời hạn
  2 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Du học sinh của các nước Đông Nam Á, ASEAN đang sống tại Nhật Bản & đang học hoặc đã đỗ vào các trường đại học của Nhật
  (2) Phải tham dự các buổi giao lưu (1 năm 6 lần)
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
   
  Số người
  Đại học: 15 người
  Cao học: Vài người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Đại học: Khoảng từ tháng 6 đến cuối tháng 8
  Cao học: Từ tháng 11 đến tháng 1
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://sisf.or.jp/eng/
  •  
  • Quỹ học bổng Fuji Seal

   Học bổng dành cho du học sinh

  •  
  Mức học bổng
  100.000 yên/tháng
  Thời hạn
  2 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Du học sinh học đang học tại các khoa có liên quan đến thiết kế và ngành kỹ thuật như hóa học ứng dụng (sản phẩm nhựa), kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử v.v...
  Loại trường
  Đại học
  Trường được chỉ định
  Các khoa liên quan đến thiết kế
  Số người
  15 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Cuối tháng 5 hết hạn
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.fujiseal.co.jp/foundation/index.html
  •  
  • Quỹ học bổng Kubota

   Quỹ học bổng Kubota

  •  
  Mức học bổng
  100.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Các kỹ thuật liên quan đến phát triển của các nước đang phát triển (Xây dựng, điện, nông nghiệp, môi trường, phát triển kinh tế v.v...) tại các trường đại học, trường chuyên môn v.v...
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Các đề tài đặc thù vì sự phát triển của các nước đang phát triển của các trường đại học
  Số người
  12 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 1
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.kubota-fund.org/
  •  
  • Quận Shinjuku

   Quỹ khuyến học dành cho du học sinh người nước ngoài tại quận Shinjuku

  •  
  Mức học bổng
  Hàng tháng 20.000 yên
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  Có thể
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Không phải là du học sinh theo diện học bổng của chính phủ.
  (2) Người đang học từ 1 năm trở lên & người sẽ học tiếp từ 1 năm trở lên tại các trường kỹ thuật dạy nghề, cao đẳng, đại học, sau đại học trong quận Shinjuku
  (3) Phải là cư dân thuộc quận Shinjuku và hiện đang sống tại quận Shinjuku
  (4) Người có thành tích xuất sắc, có tư cách đạo đức & đang cần được hỗ trợ về mặt kinh tế để có thể tiếp tục du học
  Loại trường
  Trường kỹ thuật dạy nghề
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trường kỹ thuật dạy nghề, cao đẳng, đại học, sau đại học trong quận Shinjuku
  Số người
  Khoảng 15 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Cuối tháng 5
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.city.shinjuku.lg.jp/tabunka/file02_00001.html
  •  
  • Thành phố Hachioji

   Học bổng cho du học sinh người nước ngoài tại thành phố Hachioji

  •  
  Mức học bổng
  10.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Là du học sinh theo diện tự túc cần được trợ giúp 1 phần về kinh tế đang sống trong thành phố & đang học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học trong thành phố.

  (2) Người có thành tích xuất sắc, có tư cách đạo đức & luôn tham gia các hoạt động cống hiến cho địa phương.

  (3) Phải chủ động tham gia 1 năm 2 lần trở lên các hoạt động giao lưu với địa phương (các hoạt động đóng góp cho địa phương, các khóa huấn luyện phòng chống thiên tai, các hoạt động giao lưu v.v...), (Và khi có thiên tai, phải hợp tác với địa phương trong các hoạt động tình nguyện như phiên dịch dịch, biên dịch trong khả năng có thể) v.v..."
  Loại trường
  Trường trung học chuyên nghiệp
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong thành phố Hachioji
  Số người
  70
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 6
  Thời hạn ứng tuyển
  Bốc thăm công khai
  website
  http://www.city.hachioji.tokyo.jp/33852/kokusai
  •  
  • Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Okamoto

   Học bổng giao lưu quốc tế Okamoto

  •  
  Mức học bổng
  80.000 yên/tháng
  Thời hạn
  Nguyên tắc là 1 năm, tối đa 2 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Du học sinh theo diện tự túc đang học tại các trường đại học, sau đại học của các tỉnh lân cận & đang sống tại tỉnh Chiba hoặc đang học tại các trường đại học (chương trình đại học 4 năm), sau đại học trong tỉnh Chiba. Bất kể quốc tịch nào.
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong tỉnh Chiba
  Số người
  20 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 1
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://www.osf-family.com/
  •  
  • Tổ chức trung tâm quốc tế Toyama

   Học bổng giao lưu quốc tế tỉnh Toyama

  •  
  Mức học bổng
  "Đại học: 10.000 yên/tháng (Sinh viên năm thứ nhất)
  50.000 yên/tháng (Sinh viên năm thứ 2)
  Sinh viên học tiếng Nhật 3.000 yên/tháng"
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  Có thể nếu tổng số tiền được nhận hàng tháng ví dụ như tiền học bổng v.v...từ các tổ chức khác dưới 10.000 yên
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  "(1) Là du học sinh theo diện tự túc & đang học chính thức tại các trường đại học v.v... trong tỉnh Toyama
  (2) Người sống tại tỉnh Toyama & là cư dân tại các quận, huyện, xã thuộc tỉnh v.v..."
  Loại trường
  Trung học chuyên nghiệp
  Trường tiếng Nhật
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong tỉnh Toyama
  Số người
  94 người (Năm ngoái)
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 4 đến cuối tháng 5
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.tic-toyama.or.jp/english/about/support_for_foreign_students.html
  •  
  • Tỉnh Ishikawa

   Học bổng cho du học sinh người nước ngoài theo diện tự túc tại tỉnh Ishiwaka

  •  
  Mức học bổng
  20.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Người tham gia học tại khoa học tiếng, tại các trường đại học, sau đại học trong tỉnh hoặc
  (2) Sinh viên chính thức tại các trường đại học v.v...trong tỉnh sẽ tốt nghiệp vào năm tới & trong thời gian học tập có tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu quốc tế, các hoạt động của địa phương v.v...
  Loại trường
  Trung học chuyên nghiệp
  Khoa tiếng
  Trường kỹ thuật dạy nghề
  Cao đẳng, đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong tỉnh Ishikawa
  Số người
  120 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 6
  Thời hạn ứng tuyển
   
  website
  https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/ryugaku/2.html
  •  
  • Học bổng tổ chức khuyến học quốc tế Ichihara

   Học bổng

  •  
  Mức học bổng
  50.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm (Có thể thay đổi thành vài năm)
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  (1) Du học sinh người nước ngoài đang học tại các khoa chuyên ngành trong trường đại học & cao học
  (2) Người có thành tích xuất sắc,có tư cách đạo đức & có sức khỏe, đủ điều kiện để nhận hỗ trợ học phí
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong tỉnh Aichi
  Số người
  20 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 2
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & tiểu luận
  website
  http://www.ichihara-isf.or.jp/boshu/shogakukin.html
  •  
  • Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo

   Học bổng cho du học sinh người nước ngoài theo diện tự túc tại tỉnh Hyogo

  •  
  Mức học bổng
  30.000 yên/tháng
  Thời hạn
  Khung chung: 1 năm
  Khung dành cho các nước Châu Á mới phát triển: 2 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Người có thành tích xuất sắc đang sống tại tỉnh Hyogo & đang cần nhận được sự hỗ trợ về mặt kinh tế để du học
  Loại trường
  Trung học chuyên nghiệp
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong tỉnh Hyogo
  Số người
  208 người (Năm ngoái)
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 6
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://www.hyogo-ip.or.jp/assistance/modtreepage01_7240/
  •  
  • Tổ chức trung tâm quốc tế Hiroshima

   Học bổng cho du học sinh tại các trung tâm

  •  
  Mức học bổng
  30.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
   
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Sinh viên sống tại tỉnh Hiroshima
  Loại trường
  Cao đẳng
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Trong tỉnh Hiroshima
  Số người
  Khoảng 60 người
  Cách ứng tuyển
   
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 4 đến tháng 5
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ
  website
  http://hiroshima-ic.or.jp/hic/news/syougakukin.html
  •  
  • Quỹ giao lưu quốc tế thành phố Fukuoka

   Học bổng Rainbow của thành phố Fukuoka cho du học sinh

  •  
  Mức học bổng
  20.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  ×
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Người đang học tại các trường cao đẳng hoặc đại học
  Loại trường
  Cao đẳng
  Đại học
  Trường được chỉ định
  Khu vực thành phố Fukuoka
  Số người
  115 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Từ tháng 4 đến tháng 5
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://www.rainbowfia.or.jp/en/student/01.html
  •  
  • Quỹ giao lưu quốc tế thành phố Fukuoka

   Học bổng Yokatopia cho du học sinh (Học bổng kèm trải nghiệm các ngành nghề)"

  •  
  Mức học bổng
  60.000 yên/tháng
  Thời hạn
  1 năm
  Nhận nhiều học bổng cùng lúc
  Có hạn chế
  Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng
  Người đang học cao học hoặc sinh viên đại học từ năm thứ 2 trở lên & tổng số tiền học bổng được nhận bao gồm cả học bổng này không vượt quá học bổng của chính phủ
  Loại trường
  Đại học
  Sau đại học
  Trường được chỉ định
  Khu vực thành phố Fukuoka
  Số người
  4 người
  Cách ứng tuyển
  Ứng tuyển thông qua trường
  Thời hạn ứng tuyển
  Tháng 4
  Thời hạn ứng tuyển
  Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn
  website
  http://www.rainbowfia.or.jp/en/student/01.html